English Language Café

Utolsó módosítás: 2020. március 06.

A Nyelvtanulással a boldogulásért projekt rendezvénye

200 középiskolai diák számára rendeztek angol nyelvi programot, játékos nyelvi vetélkedőt a Nyelvtanulással a boldogulásért projektben dolgozó angolnyelv-tanár szakos hallgatók és oktatók.
A jó hangulatú rendezvényen a projektben részt vevő 12 partnerintézmény középiskolás diákjai, az egyetemi hallgatók és az egyetemen tanuló külföldi diákok közösen teljesítették az egyes állomások nyelvi feladatait. Volt országismereti és kulturális kvíz, történetírás, kommunikációs feladat, és olyan is, ahol az okostelefonjaikat használták a feleletválasztós kérdések megválaszolásában.
A Nyelvtanulással a boldogulásért projekt keretén belül már második éve tartanak rendszeres angol nyelvű foglalkozásokat egyetemünk tanár szakos hallgatói az egyetem partnerintézményeiben az Anglisztika és Amerikanisztika Intézet Nyelvpedagógia Műhelye által koordinált 'Discover Your English Voice – Hallasd a hangod angolul!' program keretén belül. A projekt olyan élményközpontú, projektalapú, tanórán kívüli foglalkozásokat kínál gyakran hátrányos helyzetű régióban élő középiskolás diákoknak, amelyek növelik a nyelvtanuláshoz szükséges motivációt, formálják attitűdjüket, és ezáltal növelik a B2 szintű nyelvvizsgát, illetve az ezzel egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok számát.
A mostani English Language Café elnevezésű program is az idegennyelv-tanulás népszerűsítését, a nyelvtudás iránti motivációt és egy új szemléletű nyelvelsajátítási stratégia megismertetését tűzte ki céljául.

 

 

 

 

 

 

Fotó: Fehér Dániel


< Vissza