Nyelvtanulással a boldogulásért

Utolsó módosítás: 2019. november 19.

Intenzív angol nyelvi kurzusok a partneriskolákban

 

Sikeresen zárultak azok a 30 órás intenzív angol nyelvi kurzusok, amelyek a Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében elnevezésű projekt kilenc partnerintézményében tartottak.
Az angol nyelvi kurzus célja az emelt szintű érettségire való felkészítés volt, de szemléletében egy teljesen új típusú képzésen vehettek részt a diákok, ahol a nyelvi készségek fejlesztésén túl a cél a különböző nyelvtanulási stratégiák elsajátítása, a nyelvtanulói kreativitás, kritikai gondolkodás és vitakészség fejlesztése illetve a tudatos, önálló tanulásra való felkészítés volt.
Az autentikus anyagokra épülő, innovatív és szemléletformáló nyelvi kurzus erőssége, hogy különböző helyszíneken, de egységes tartalmi és formai keretek között zajlott, egyetemünk oktatói, Karin Macdonald és DiFiore-Czipczer Rita és Kovács Györgyi által elkészített tananyag, tanári kézikönyv és oktatóvideó használatával. Az augusztusi kurzusok során a kilenc partneriskolában összesen 95 diák vett részt a foglalkozásokon, melyeket a projektben résztvevő középiskolai mentortanárok vezettek.
Már a tavalyi bemutató pilot kurzus tapasztalata alapján is elmondható, hogy aktívan befolyásolta az abban résztvevő diákok továbbtanulási döntését, és örömmel tölt el bennünket, hogy többeket hallgatóink között üdvözölhetünk, így bízunk benne, hogy a következő tanévben is Egyetemünket választják a projektben részt vevő középiskolai diákok.

A program az EFOP-3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében projekt kereteiben valósult meg.

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


< Vissza