Az Anglisztika Tanszék Tudományos Diákköri műhelye

Utolsó módosítás: 2015. április 23.

        Az Anglisztika tanszéken működő TDK kutatómunkában hallgatóink a brit irodalom, kultúra és művészet, valamint a nyelvészet, fordítástudomány és szakmódszertan területéhez tartozó témakörökről írt dolgozattal, illetve előadással vehetnek részt. Ezek kapcsolódhatnak szakdolgozati témájukhoz, de lehetnek attól független kutatás összegzései is (részletek az Országos Tudományos Diákköri Konferencia bemutatásánál). A kutatás eredményeit a TDK keretében szervezett 15-20 perces kiselőadással, illetve egy kb. 30 oldal terjedelmű dolgozatban mutathatják be. A tudományos igénnyel megírt és elméletileg megalapozott műnek önálló kutatási eredményeket kell tartalmaznia. A dolgozat és az előadás javasolt nyelve angol.

     Azok a hallgatók, akik dolgozattal és/vagy előadással kívánnak részt venni az Anglisztika TDK munkájában, felkérhetik a tanszék bármely, a témában jártas oktatóját, hogy dolgozatuk, illetve előadásuk elkészítésében személyes konzultáció biztosításával és szakmai tanácsokkal konzulensként közreműködjön. A konzulens a dolgozatok angol nyelvi megformálásában is segítséget nyújt. Az intézményi felolvasások szervezési és adminisztratív feladatait dr. Reichmann Angelika tanszéki TDK-elnök látja el, aki szívesen válaszol a TDK-munkával kapcsolatos bármilyen általános kérdésre is.

 


< Vissza