OTDK

Utolsó módosítás: 2015. április 29.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

     A Tudományos Diákkörökben bemutatott, és legjobbnak ítélt dolgozatokat az intézmény továbbküldi az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Míg az országos konferencia csak kétévente, minden páratlan évben kerül megrendezésre, a felsőoktatási intézmények minden tanévben rendeznek a TDK keretében ún. intézményi fordulókat. Az intézményi fordulón való részvételnek és az OTDK-ra való nevezésnek BA-s és MA-s hallgatók esetében eltérőek a feltételei a szakdolgozattal való összefüggés tekintetében:

1) BA-s hallgatók szakdolgozataikat akár változtatás nélkül benyújthatják OTDK-pályamunkaként, amennyiben az az abszolutórium megszerzése előtt intézményi fordulón bemutatásra került, és a zsűri továbbjutásra érdemesnek találta.

2) MA-sok esetében a szakdolgozati leadási határidő előtt intézményi fordulón eredményesen bemutatott TDK-pályamunka benyújtható szakdolgozatként, vagy szakdolgozat részeként, amennyiben a szakdolgozat formai, tartalmi és terjedelmi követelményeinek megfelel.

    Mindkét esetben alapfeltétel, hogy a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen az intézményi forduló időpontjában, és hogy pályamunkája az általa aktuálisan végzett szak tanulmányaihoz kapcsolódjon. Természetesen BA-s és MA-s hallgatók is bemutathatnak a szakdolgozati kutatási témájuktól teljesen független pályamunkákat is. Az intézményi fordulón való bemutatás után a zsűri javaslatainak, építő kritikáinak beépítésére van alkalom és mód, hiszen a dolgozat szövege az OTDT on-line rendszerébe történő feltöltés során válik véglegessé, az intézményi forduló után kb. hat héttel, de legkésőbb a nevezéskor.

    A már elkészült, és az országos konferenciára beküldött dolgozatot a rendező intézmény a szerző és a konzulens nevének megjelölése nélkül két, a dolgozat szűkebb tudományterületén jártas bírálónak küldi ki, akik egyenként max. 30 ponttal értékelhetik. Az országos konferencián azok vehetnek részt, akiknek a két bíráló együtt az összesen elérhető maximális 60 pontból legalább 35 pontot ad. Az országos felolvasáson a házi felolvasáshoz igen hasonló prezentációval bizonyíthatják a hallgatók, hogy nem csak tudományos felkészültségük, de előadókészségük is kiemelkedő színvonalú. A pályamunkákat tudományterületenként tagozatokra bontva mutatják be a résztvevők, egy-egy tagozatban minimum 6, maximum 15 versenyző szerepel. A bemutatott dolgozatok maximum egyharmadát díjazzák I-III. díjjal, további helyezéseket az OTDK-n nem osztanak. A díjazott OTDK-dolgozatokat a Köztársasági Ösztöndíj odaítélésekor, az MA és doktori (PhD) programokra történő jelentkezéskor, az EKF hallgatói kitüntetéseinek odaítélésekor, mobilitási és kutatói ösztöndíj pályázatoknál (Erasmus, Campus Hungary stb.) figyelembe veszik, illetve akár a jelentkezés feltétele is lehet.

   Az érdeklődők bővebb információkat az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapjáról (www.otdt.hu) szerezhetnek.


< Vissza